oda PDF: 1 to 10 of 5841 results fetched - page 1 [is]

Zoolz is the only cloud solution that keeps your data even when you disconnect your drives

Informacia o ODA SR za rok 2012

issuu.com/slovakaid/docs/informacia_o_oficialnej_rozv...
Na základe uznesenia vlády SR č. 332 z 2. apríla 2002 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) každoročne predkladá na rokovanie vlády informáciu o poskytovanej oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky (ODA SR) za predchádzajúci rok. Predkladaný materiál poskytuje informácie o celkových výdavkoch na ODA SR v roku 2012, vrátane bilaterálnej ODA SR a finančných príspevkov do medzinárodných organizácií a medzinárodných finančných inštitúcií. Poskytuje informáciu o prioritných krajinách a sektorových prioritách rozvojovej pomoci. Súčasťou materiálu sú aj informácie o ODA SR, ktorú poskytovali ostatné orgány štátnej správy.
Uploaded by slovakaid on 05/27/2013
Digital publication details: 20 pages.

Progress Wheels in Motion at ODA Solutions

issuu.com/ondemandagilitysolution/docs/progress_wheel...
ODA Solutions is proud to announce that a significant equity investor is now on board who has committed substantial capital to power our growth forward.
Uploaded by ondemandagilitysolution on 01/09/2012
Digital publication details: 1 pages.

March 2013 ODA Newsletter

issuu.com/inclusiveexcellence/docs/march2013odanewsle...
Updates on the Office of Diversity Affairs, Diverse Scholars Program, Multicultural Business Student Association, and more!
Uploaded by inclusiveexcellence on 03/21/2013
Digital publication details: 19 pages.

Ethiopoa ODA BNUE MATH

issuu.com/odabnue/docs/bnueodamath...
This is the teacher learning.
Uploaded by odabnue on 12/12/2012
Digital publication details: 47 pages.
Tags: bnue · ethiopia · oda

The End of ODA (II): The Birth of Hypercollective Action

issuu.com/cgdpubs/docs/the_end_of_oda_ii-final...
Severino and Ray envision a new conceptual framework to manage the complexity of current international collaboration in development assistance.
Uploaded by cgdpubs on 06/29/2010
Digital publication details: 48 pages.

January 2013 ODA Newsletter

issuu.com/inclusiveexcellence/docs/jan2013odanewslett...
Alumni highlights, student leadership, Morgan Family Scholarship, Interview with Antonio Papuzza, and more!
Uploaded by inclusiveexcellence on 01/20/2013
Digital publication details: 18 pages.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty ODA - Budovanie kapacít

issuu.com/slovakaid/docs/budovanie_kapacit_oda...
V zmysle schváleného Národného programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky pre rok 2013, Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) vyhlasuje dňa 4.apríla 2013 výzvu SAMRS/2013/BK/01/- Budovanie kapacít oficiálnej rozvojovej pomoci SR.
Uploaded by slovakaid on 04/03/2013
Digital publication details: 2 pages.

May 2013 ODA Newsletter

issuu.com/inclusiveexcellence/docs/may2013odanewslett...
Please, at your own leisure, take a look at the May 2013 issue of the Leeds School of Business Office of Diversity Affairs Newsletter. Included in this issue: sophomore leadership committee, academic awardsbanquet photos, town hall meeting, graduating seniors, and more!
Uploaded by inclusiveexcellence on 04/28/2013
Digital publication details: 22 pages.

Ethiopia ODA BNUE Science

issuu.com/odabnue/docs/bnueoda...
This is the teacher learning skills.
Uploaded by odabnue on 12/12/2012
Digital publication details: 188 pages.
Tags: bnue · bnueoda · oda

ODA Quarterly

issuu.com/daminisud/docs/odaquarterly...
ODA Quarterly is our modest attempt at promoting serious Organization Development (OD) work in India by showcasing and discussing methodologies, concepts, tools, approaches and activities.
Uploaded by daminisud on 08/12/2012
Digital publication details: 80 pages.
[1] 2345Next