Al Sweigart PDF: 1 to 10 of 17 results fetched - page 1 [kb]

Zoolz is the only cloud solution that keeps your data even when you disconnect your drives
Get full control over PDFs. Edit, combine, transform and organize PDFs.

Scratch Programming Playground

https://www.kobo.com/us/en/ebook/scratch-programming-playgro...
Scratch, the colorful drag-and-drop programming language, is used by millions of first-time learners, and in Scratch Programming Playground, you'll learn to program by making cool games. Get ready to destroy asteroids, shoot hoops, and slice and dice fruit! Each game includes easy-to-follow instructions, review questions, and creative coding challenges to make the game your own. Want to add more levels or a cheat code? No problem, just write some code. You'll learn to make games like: Maze Runner: escape the maze! Snaaaaaake: gobble apples and avoid your own tail Asteroid Breaker: smash space rocks Fruit Slicer: a Fruit Ninja clone Brick Breaker: a remake of Breakout, the brick-breaking classic Platformer: a game inspired by Super Mario Bros. Learning how to program shouldn't be dry and dreary. With Scratch Programming Playground, you'll make a game of it!

Scratch Programming Playground

https://www.kobo.com/us/en/ebook/scratch-programming-playgro...
Scratch, the colorful drag-and-drop programming language, is used by millions of first-time learners, and in Scratch Programming Playground, you'll learn to program by making cool games. Get ready to destroy asteroids, shoot hoops, and slice and dice fruit! Each game includes easy-to-follow instructions, review questions, and creative coding challenges to make the game your own. Want to add more levels or a cheat code? No problem, just write some code. You'll learn to make games like:-Maze Runner: escape the maze-Snaaaaaake: gobble apples and avoid your own tail-Asteroid Breaker: smash space rocks-Fruit Slicer: a Fruit Ninja clone-Brick Breaker: a remake of Breakout, the brick-breaking classic-Platformer: a game inspired by Super Mario Bros. Learning how to program shouldn't be dry and dreary. With Scratch Programming Playground, you'll make a game of it! Uses Scratch 2

Invent Your Own Computer Games with Python, 4E

https://www.kobo.com/us/en/ebook/invent-your-own-computer-ga...
Invent Your Own Computer Games with Python will teach you how to make computer games using the popular Python programming language-even if you've never programmed before! Begin by building classic games like Hangman, Guess the Number, and Tic-Tac-Toe, and then work your way up to more advanced games, like a text-based treasure hunting game and an animated collision-dodging game with sound effects. Along the way, you'll learn key programming and math concepts that will help you take your game programming to the next level. Learn how to:-Combine loops, variables, and flow control statements into real working programs-Choose the right data structures for the job, such as lists, dictionaries, and tuples-Add graphics and animation to your games with the pygame module-Handle keyboard and mouse input-Program simple artificial intelligence so you can play against the computer-Use cryptography to convert text messages into secret code-Debug your programs and find common errors As you work through each game, you'll build a solid foundation in Python and an understanding of computer science fundamentals. What new game will you create with the power of Python? The projects in this book are compatible with Python 3.

Coole Spiele mit Scratch

https://www.kobo.com/us/de/ebook/coole-spiele-mit-scratch...
Spiele Computerspiele nicht nur - erfinde sie selbst! Scratch, die bunte Drag-and-drop-Programmiersprache, wird bereits von Millionen Programmieranfängern benutzt. Mit diesem Buch gestaltest du coole Spiele und lernst dabei mühelos programmieren. Mach dich bereit, Asteroiden zu zerstören, Körbe zu werfen und Obst zu zerteilen. Jedes Spiel enthält leicht verständliche Anweisungen, Arbeitsaufgaben und Anregungen für deine eigenen Spiele. Du willst deine persönlichen Level oder Cheats schaffen? Kein Problem, schreibe einfach etwas Code. Du lernst Spiele zu programmieren wie: Maze Runner: Entkomme dem Labyrinth! Snaaaaaaake: Verspeise Äpfel und entrinne deinem eigenen Schwanz. Asteroid Breaker: Vernichte Weltraumtrümmer. Obstschlitzer: ein Klon des bekannten Spiels Fruit Ninja Brick Breaker: eine Neuauflage von Breakout, dem Bauklotz-Klassiker Ein anspruchsvolles Jump-&-Run-Spiel: SpielspaB inspiriert von Super Mario Bros. Programmieren lernen sollte nicht dröge und langweilig sein. "Coole Spiele mit Scratch" macht es zur Spielerei!

Twórz wlasne gry komputerowe w Pythonie

https://www.kobo.com/us/pl/ebook/tworz-wlasne-gry-komputerow...
Z ksiazki Twórz wlasne gry komputerowe w Pythonie dowiesz sie, jak tworzyc gry komputerowe w tym popularnym jezyku programowania. Nawet jezeli jest to twoje pierwsze spotkanie z programowaniem. Zaczniesz od klasycznych gier, takich jak Szubienica, Zgadywanka Liczbowa oraz Kólko i Krzyzyk, aby nastepnie zajac sie pisaniem bardziej zaawansowanych programów: poszukiwania skarbów w trybie tekstowym i animowanej gry zrecznosciowej z efektami dzwiekowymi. Jednoczesnie poznasz najwazniejsze pojecia programistyczne i matematyczne, które pomoga ci wykonac kolejny krok w karierze programisty. Analizujac wnikliwie kod wszystkich prezentowanych gier zdobedziesz solidne podstawy nie tylko w Pythonie, ale równiez w dziedzinie informatyki.A moze, wykorzystujac ogromne mozliwosci Pythona, napiszesz swoja wlasna, oryginalna gre?

Bawimy sie, programujac w Scratchu. Nauka programowania przez tworzenie niezwyklych gier

https://www.kobo.com/us/pl/ebook/bawimy-sie-programujac-w-sc...
Scratch, kolorowy jezyk programowania, dzialajacy na zasadzie przeciagania i upuszczania", jest uzywany przez miliony zupelnych nowicjuszy, a dzieki ksiazce Bawimy sie, programujac w Scratchu", mozesz nauczyc sie go poprzez tworzenie niezwyklych gier! Przygotuj sie do niszczenia asteroidów, rzucenia obreczami oraz krojenia i siekania owoców!Kazda gra zawiera przystepne instrukcje, pytania kontrolne oraz zadania zwiazane z kreatywnym tworzeniem wlasnej wersji gry. Chcesz dodac wiecej poziomów lub zmodyfikowac zasady gry? Nie ma problemu, napisz tylko troche kodu. Nauczysz sie tworzyc takie gry, jak: Maze Runner (Wiezien labiryntu): uciekamy z labiryntu! Snaaaaaake (Waaaaaz): pozera jablka i ucieka przed wlasnym ogonem Asteroid Breaker (Lamacz asteroidów): rozbija skaly z kosmosu Fruit Slicer (Krajacz owoców): klon gry Owocowy Ninja® Brick Breaker (Pogromca cegielek): nowa wersja gry Breakout®, czyli klasycznej gra w rozbijanie cegielek Platformer: gra inspirowana przez gry SuperMario Bros.®Nauka programowania nie powinna byc sucha i okropna. Z ksiazka Bawimy sie, programujac w Scratchu bedzie to swietna zabawa!

Invent Your Own Computer Games with Python, 4th Edition

https://www.kobo.com/us/en/ebook/invent-your-own-computer-ga...
Invent Your Own Computer Games with Python will teach you how to make computer games using the popular Python programming language-even if you've never programmed before! Begin by building classic games like Hangman, Guess the Number, and Tic-Tac-Toe, and then work your way up to more advanced games, like a text-based treasure hunting game and an animated collision-dodging game with sound effects. Along the way, you'll learn key programming and math concepts that will help you take your game programming to the next level. Learn how to: Combine loops, variables, and flow control statements into real working programs Choose the right data structures for the job, such as lists, dictionaries, and tuples Add graphics and animation to your games with the pygame module Handle keyboard and mouse input Program simple artificial intelligence so you can play against the computer Use cryptography to convert text messages into secret code Debug your programs and find common errorsAs you work through each game, you'll build a solid foundation in Python and an understanding of computer science fundamentals. What new game will you create with the power of Python?

Scratch, programmazione per ragazzi

https://www.kobo.com/us/it/ebook/scratch-programmazione-per-...
Scratch è un linguaggio di programmazione che permette di creare narrazioni interattive, animazioni, giochi, musica, arte. Si programma direttamente in Rete o con un ambiente di programmazione sul proprio computer ed è un linguaggio visuale: si lavora con "blocchi" che vengono spostati e organizzati sullo schermo - una sorta di LEGO informatico, dove i mattoncini, però, sono oggetti informatici, comandi, strutture di controllo, forme grafiche. Nato al Massachusetts Institute of Technology, è orientato ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni, ma è usato da persone di ogni età - adulti e bambini anche più piccoli. Diffuso in 140 nazioni, disponibile in oltre 40 lingue (fra cui l'italiano), si presenta con il motto "Impara a programmare, programma per imparare": in modo divertente permette di realizzare storie animate e di apprendere al contempo strategie di soluzione dei problemi e di comunicazione delle idee. Al Sweigart in questo libro aggiunge divertimento al divertimento, mostrando come costruire progetti e realizzare giochi - da un semplice labirinto a un emulo di un classico "sparatutto" come Asteroids.

Hacking Secret Cipherswith Python

https://www.kobo.com/us/en/ebook/hacking-secret-cipherswith-...
The best way to learn Python is with a project. Think of a (simple) problem you want to solve and start writing the program to get to the solution. I got sucked in with Twitter bots. I have a love/hate thing for Twitter. It's like watching a river… a river full of garbage. But it's a great place to learn Python. It's so much fun to hack Twitter. It's an incredible game of strategy: how much can you get away with before your account gets suspended? The best part is seeing immediate results. I was hooked when I wrote my first Twitter bot and saw the status update appear on my time line. "Hello, World!" on your Twitter account is much cooler than "Hello, World!" on your IDLE prompt. for black hat hacker ONLY!

Automate the Boring Stuff with Python

https://www.kobo.com/us/en/ebook/automate-the-boring-stuff-w...
If you've ever spent hours renaming files or updating hundreds of spreadsheet cells, you know how tedious tasks like these can be. But what if you could have your computer do them for you? In Automate the Boring Stuff with Python, you'll learn how to use Python to write programs that do in minutes what would take you hours to do by hand-no prior programming experience required. Once you've mastered the basics of programming, you'll create Python programs that effortlessly perform useful and impressive feats of automation to:-Search for text in a file or across multiple files-Create, update, move, and rename files and folders-Search the Web and download online content-Update and format data in Excel spreadsheets of any size-Split, merge, watermark, and encrypt PDFs-Send reminder emails and text notifications-Fill out online forms Step-by-step instructions walk you through each program, and practice projects at the end of each chapter challenge you to improve those programs and use your newfound skills to automate similar tasks. Don't spend your time doing work a well-trained monkey could do. Even if you've never written a line of code, you can make your computer do the grunt work. Learn how in Automate the Boring Stuff with Python. Note: The programs in this book are written to run on Python 3.

Automate the Boring Stuff with Python

https://www.kobo.com/us/en/ebook/automate-the-boring-stuff-w...
Basic programming skills for total beginners

Cracking Codes with Python

https://www.kobo.com/us/en/ebook/cracking-codes-with-python...
Learn how to program in Python while making and breaking ciphers-algorithms used to create and send secret messages! After a crash course in Python programming basics, you'll learn to make, test, and hack programs that encrypt text with classical ciphers like the transposition cipher and Vigenère cipher. You'll begin with simple programs for the reverse and Caesar ciphers and then work your way up to public key cryptography, the type of encryption used to secure today's online transactions, including digital signatures, email, and Bitcoin. Each program includes the full code and a line-by-line explanation of how things work. By the end of the book, you'll have learned how to code in Python and you'll have the clever programs to prove it! You'll also learn how to:- Combine loops, variables, and flow control statements into real working programs- Use dictionary files to instantly detect whether decrypted messages are valid English or gibberish- Create test programs to make sure that your code encrypts and decrypts correctly- Code (and hack!) a working example of the affine cipher, which uses modular arithmetic to encrypt a message- Break ciphers with techniques such as brute-force and frequency analysisThere's no better way to learn to code than to play with real programs. Cracking Codes with Python makes the learning fun!

Automatizzare le cose noiose con Python

https://www.kobo.com/us/it/ebook/automatizzare-le-cose-noios...
Se vi è mai capitato di passare ore a cambiare nomi di file o ad aggiornare centinaia di celle in un foglio di calcolo, sapete perfettamente quanto noiose possano essere queste incombenze. E se il vostro computer potesse svolgerle al posto vostro? In Automatizzare le cose noiose con Python imparerete a usare Python per scrivere programmi che facciano in pochi minuti quello che a mano vi costerebbe ore - e non è necessario che abbiate già esperienza di programmazione. Una volta acquisite le basi, potrete creare programmi Python che svolgano senza fatica e in modo splendido compiti utili di automazione per: cercare un testo in uno o più file; creare, aggiornare, spostare e rinominare file e cartelle; effettuare ricerche nel Web e scaricare contenuti online; aggiornare e formattare dati in fogli di calcolo Excel di qualsiasi dimensione; suddividere o unire PDF, dotarli di watermark e cifrarli; inviare email di sollecito e notifiche testuali; compilare moduli online. Istruzioni passo passo analizzeranno in dettaglio ciascun programma, e progetti pratici alla fine di ciascun capitolo vi sfideranno a migliorare quei programmi e a usare le competenze appena acquisite per automatizzare compiti simili. Non passate il vostro tempo a fare quel che potrebbe fare una scimmia addestrata. Anche se non avete mai scritto una riga di codice, potete fare in modo che sia il vostro computer a gestire la parte noiosa. Imparate ad Automatizzare le cose noiose con Python!

Automate the Minecraft Stuff

https://www.kobo.com/us/en/ebook/automate-the-minecraft-stuf...
A hands-on introduction to coding that teaches you how to program bots to do cool things in the game you love-Minecraft! This book takes the robotic "turtle" method, and extends it to the 3D, interactive world of Minecraft. Automate the Minecraft Stuff will transform Minecraft from a mere video game into an educational programming tool. Using ComputerCraft, a free Minecraft mod, and the Lua programming language (used by professional game developers), you'll write programs to make your bots dig mines, chop wood, craft items, and build anything you can imagine. Sit back, relax, and make your turtle army do the work! The book provides the full code needed to write each program and walks you through it line by line, explaining how things work along the way. By book's end, you'll have a handle on computer science basics, a taste of how fun and powerful coding can be, and plenty of turtle robots at your command.

Eigene Spiele programmieren - Python lernen

https://www.kobo.com/us/de/ebook/eigene-spiele-programmieren...
Dieses Buch wird Ihnen beibringen, wie man Computerspiele mit der beliebten Python- Programmiersprache entwickelt - auch wenn Sie noch nie zuvor programmiert haben! Beginnen Sie mit dem Entwurf klassischer Spiele wie Galgenmännchen, einem Zahlenratespiel und Tic-Tac-Toe. Mit fortgeschrittenen Spielen bauen Sie Ihre Programmierkenntnisse weiter aus, beispielsweise mit einer textbasierten Schatzsuche und einem animierten Kollisionsspiel mit Soundeffekten. Dabei lernen Sie grundlegende Konzepte der Programmierung und der Mathematik, die Ihnen helfen, Ihre Spieleprogrammierung auf die nächste Stufe zu heben. Lernen Sie, wie Sie Loops, Variablen und Flusssteuerungsanweisungen in funktionierenden Programmen kombinieren. die richtigen Datenstrukturen fu r die jeweilige Aufgabe einsetzen, also Listen, Dictionarys und Tupel. mit dem pygame-Modul Ihre Spiele mit Grafiken und Animation bereichern. Benutzereingaben u ber Tastatur und Maus in Ihren Spielen einsetzen. einfache ku nstliche Intelligenz programmieren, um gegen den Computer zu spielen. Kryptografie verwenden, um Text in geheimen Code zu verschlu sseln. Ihre Programme debuggen und Fehler aufspu ren. Entdecken Sie mit diesem Buch spielerisch das Potenzial von Python - und programmieren Sie schon bald Ihre eigenen Spiele!

Automatize tarefas maçantes com Python

https://www.kobo.com/us/pt/ebook/automatize-tarefas-macantes...
APRENDA PYTHON. FAÇA O QUE TEM DE SER FEITO. Se você já passou horas renomeando arquivos ou atualizando centenas de células de planilhas, sabe quão maçantes podem ser esses tipos de tarefa. Que tal se você pudesse fazer o seu computador executá-las para você? Com o livro Automatize tarefas maçantes com Python, você aprenderá a usar o Python para criar programas que farão em minutos o que exigiria horas para ser feito manualmente - sem que seja necessário ter qualquer experiência anterior com programação. Após ter dominado o básico sobre programação, você criará programas Python que realizarão proezas úteis e impressionantes de automação sem nenhum esforço: Pesquisar texto em um arquivo ou em vários arquivos. Criar, atualizar, mover e renomear arquivos e pastas. Pesquisar na Web e fazer download de conteúdos online. Atualizar e formatar dados em planilhas Excel de qualquer tamanho. Separar, combinar, adicionar marcas-d'água e criptografar PDFs. Enviar emails para lembretes e notificações textuais. Preencher formulários online. Instruções passo a passo descreverão cada programa e projetos práticos no final de cada capítulo desafiarão você a aperfeiçoar esses programas e a usar suas habilidades recém-adquiridas para automatizar tarefas semelhantes. Não gaste seu tempo executando tarefas que um macaquinho bem treinado poderia fazer. Mesmo que não tenha jamais escrito uma linha de código, você poderá fazer o seu computador realizar o trabalho pesado. Saiba como em Automatize tarefas maçantes com Python.

Routineaufgaben mit Python automatisieren

https://www.kobo.com/us/de/ebook/routineaufgaben-mit-python-...
Wenn Sie jemals Stunden damit verbracht haben, Dateien umzubenennen oder Hunderte von Tabelleneinträgen zu aktualisieren, dann wissen Sie, wie stumpfsinnig manche Tätigkeiten sein können. Wie wäre es, den Computer dazu zu bringen, diese Arbeiten zu übernehmen? In diesem Buch lernen Sie, wie Sie mit Python Aufgaben in Sekundenschnelle erledigen können, die sonst viel Zeit in Anspruch nehmen würden. Programmiererfahrung brauchen Sie dazu nicht: Wenn Sie einmal die Grundlagen gemeistert haben, werden Sie Python-Programme schreiben, die automatisch alle möglichen praktischen Aufgaben für Sie abarbeiten: eine oder eine Vielzahl von Dateien nach Texten durchsuchen Dateien und Ordner erzeugen, aktualisieren, verschieben und umbenennen das Web durchsuchen und Inhalte herunterladen Excel-Dateien aktualisieren und formatieren PDF-Dateien teilen, zusammenfügen, mit Wasserzeichen versehen und verschlüsseln Erinnerungsmails und Textnachrichten verschicken Online-Formulare ausfüllen Schritt-für-Schritt-Anleitungen führen Sie durch jedes Programm und Übungsaufgaben am Ende jedes Kapitels fordern Sie dazu auf, die Programme zu verbessern und Ihre Fähigkeiten auf ähnliche Problemstellungen zu richten. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit Aufgaben, die auch ein gut dressierter Affe erledigen könnte. Bringen Sie Ihren Computer dazu, die langweilige Arbeit zu machen!
[1] 2Next